Newsletter

VALNÁ HROMADA LIPNO GC: 23.3.2024 v 18:00H v kanceláři Ardo Reality s.r.o., Frymburk 245

Aktuality » VALNÁ HROMADA LIPNO GC: 23.3.2024 v 18:00H v kanceláři Ardo Reality s.r.o., Frymburk 245

Všechny naše členy zveme dne 23.3.2024 v 18:00h na Valnou hromadu, která se letos koná v kanceláři Ardo Reality s.r.o., Frymburk 245. Samozřejmě jsou pozvaní i všichni ti, kteří o členství v našem klubu uvažují.

 

Program valné hromady

 1. Zahájení
 2. Ověření, zda je VH usnášeníschopná
 3. Schválení programu valné hromady LGC
 4. Zpráva prezidenta LGC
 5. Zpráva o hospodaření 2023
 6. Členské příspěvky 2024
 7. Zpráva o budoucnosti golfového hřiště v Lipně/Vlt. 
 8. Partnerská hřiště 2024
 9. Různé a diskuse
 10. Usnesení valné hromady (prezident)
 11. Schválení usnesení valné hromady
 12. Závěr

Člen zastoupený na zasedání valné hromady se pro účely hlasování považuje za "přítomného" (ten, kdo ho zastupuje, má hlas/y za sebe i za zastoupeného).


Potvrzení Vaší účasti zasílejte prosím na ardo@ardoreality.cz , popř. na mobil 603 347 557.

Věříme, že se sejdeme v hojném množství.

Na Vaši účast se těší členové výboru:
 
František Ardó
Jan Jarošík